Veelgestelde vragen

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Woningen met energielabel A++++ zijn het energiezuinigst, de minst zuinige woningen krijgen energielabel G. Verder is het theoretische energieverbruik in kWh per m² te zien en het aandeel hernieuwbare energie. Op het label is te zien welke energiebesparende maatregelen er nog mogelijk zijn.

Het energielabel komt voort uit de Europese klimaatdoelstellingen en is onderdeel van het Energieakkoord. Hiermee voldoet Nederland aan de EPDB (Energy Performance of Buildings Directive), de Europese richtlijn voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen. Het doel is om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren om zo de CO2-uitstoot terug te dringen.